Galeria opinii

Galeria opinii

Możesz przekształcić swoje galerie w galerie opinii, w których klienci mogą oceniać każde zdjęcie za pomocą kolorowej skali w galerii. Upraszcza to przepływ pracy i centralizuje komunikację z klientami.

Aktywuj galerię opinii

Aby aktywować tę opcję, otwórz Ustawienia galerii wybranej galerii. W tym menu musisz aktywować opcję Galeria opinii i kliknąć Zapisz. Spowoduje to przekształcenie twojej galerii w galerię opinii.

Pokaż opcję galerii opinii w ustawieniach galerii

Możesz wyłączyć tę opcję w dowolnym momencie.

Udostępnianie galerii opinii

Po skonfigurowaniu galerii jako galerii opinii klienci mogą oceniać znajdujące się w niej obrazy. Po kliknięciu dowolnego obrazu w lewym dolnym rogu obrazu pojawią się trzy kolorowe kółka, które pozwolą Twoim klientom ocenić obraz w następujący sposób:
Zielony, dla wybranych.
Pomarańczowy, dla niepewnych.
Czerwony- odrzucony.

Obraz oznaczony informacją zwrotną

Po dokonaniu oceny, obrazy w Shared Link Gallery zostaną oznaczone kolorowym kółkiem w lewym górnym rogu, aby wskazać wybór. Możliwe jest również filtrowanie obrazów wyświetlanych w udostępnionej galerii poprzez kliknięcie przycisku Opinie w lewym górnym rogu i wybranie żądanej opcji.

Galeria udostępnionych opinii z zaznaczonymi opcjami

Wyświetlanie opinii

Opinie klientów można przeglądać na swoim koncie w menu Galeria. Zauważysz, że każdy obraz jest oznaczony czerwonym, pomarańczowym lub zielonym kółkiem w lewym górnym rogu, odzwierciedlającym wybór klienta.

Obrazy oznaczone opiniami w menu galerii

Aby zapewnić wydajny przepływ pracy, zalecamy włączenie komentarzy dla galerii, aby klienci mogli zostawiać uwagi na temat obrazów i w razie potrzeby prosić o zmiany. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z poniższym artykułem na temat aktywacji komentarzy.

Pamiętaj, że ta funkcja wpłynie również na listę życzeń klientów; po jej włączeniu będą oni mogli nie tylko oznaczać zdjęcia jako zielone, pomarańczowe lub czerwone, ale także będą mogli wybrać żądane zdjęcia do swojej listy życzeń i wysłać swój wybór do Ciebie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Lista życzeń.