Rejestracja online

Rejestracja online

Ta opcja usprawnia tworzenie kontaktów/uczestników poprzez przyjazny dla użytkownika formularz rejestracji online. Możesz wybrać tę opcję podczas konfigurowania zadania fotograficznego i kliknąć Kontynuuj.

Selektor zadań fotograficznych online

1. Utwórz grupy

Pojawi się menu tworzenia grup (np. klas). Wprowadź nazwy grup w polu Nazwa grupy. Aby dodać więcej grup, kliknij przycisk Dodaj, co spowoduje wygenerowanie kolejnego pola Nazwa grupy. Grupy można usuwać, wybierając ikonę kosza. Do utworzenia zadania fotograficznego wymagana jest co najmniej jedna grupa. Po zakończeniu kliknij Kontynuuj.

Tworzenie grupy

2. Skonfiguruj rejestrację online

Następnie skonfiguruj ustawienia rejestracji online w następujący sposób:
Termin rejestracji online: Ustaw termin rejestracji.
Otwórz stronę rejestracji: Otwórz stronę rejestracji do przejrzenia.
Skopiuj link rejestracyjny: Skopiuj łącze do strony rejestracji w celu dystrybucji lub sprawdzenia.

Ustawienia rejestracji online

Opcjonalnie możesz utworzyć arkusz informacyjny promujący dzień sesji zdjęciowej. Będzie ona zawierać kod QR ułatwiający uczestnikom rejestrację, a także łącze. Będzie on również zawierał dane osobowe, które znajdują się już w Twoim profilu. Możesz ją również spersonalizować:
Tytuł: Nazwa Twojej sesji zdjęciowej.
Opis: Możesz podać ważne szczegóły, takie jak data wydarzenia.
Pobierz (PDF): Pobierz arkusz informacyjny rejestracji do wydrukowania i dystrybucji.

Arkusz informacyjny PDF

Rodzaj zdjęć: Zaznaczając odpowiednie pole, możesz włączyć różne rodzaje zdjęć do wyboru przez uczestników. Pozwoli to każdemu uczestnikowi zdecydować przed sesją zdjęciową, jakiego rodzaju zdjęcia powinny zostać mu zrobione.

Po wprowadzeniu ustawień kliknij przycisk Kontynuuj.

3. Sprawdź zadanie fotograficzne

Menu szkolnego zadania fotograficznego

Utworzone zadanie fotograficzne otworzy się zgodnie z konfiguracją. Jeśli chcesz, możesz utworzyć nową grupę, wprowadzając nazwę w polu Nowa grupa u góry i klikając przycisk Dodaj. Możesz zmienić ustawienia zadania fotograficznego w prawej kolumnie w menu Ogólne. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł Menu ogólne.

4. Rejestracja

Uczestnicy muszą zarejestrować się na sesję zdjęciową przed dniem sesji. Musisz upewnić się, że mają dostęp do łącza rejestracji online. Możesz go znaleźć na stronie Fotozestaw ustawień zadania.
Na stronie rejestracji zostaną zebrane dane osobowe każdego kontaktu, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i telefon. Następnie należy wprowadzić imię i nazwisko uczestnika oraz wybrać grupę lub klasę, do której należy. Każdy kontakt może mieć więcej niż jednego uczestnika, klikając opcję Dodaj kolejnego uczestnika. Może to być bardzo przydatne na przykład w przypadku szkolnych sesji zdjęciowych, podczas których rodzice mogą w razie potrzeby zarejestrować więcej niż jedno dziecko. Każdy uczestnik musi wybrać typ zdjęć aktywowany w ustawieniach, np. zdjęcia grupowe.

Rejestracja

Rejestracja online obejmuje umowę o ochronie prywatności i danych osobowych, którą osoby kontaktowe muszą zaakceptować przed rejestracją. Po jej wypełnieniu należy kliknąć przycisk Zarejestruj się teraz. Pojawi się komunikat z potwierdzeniem informujący kontakt, że rejestracja przebiegła pomyślnie i że zostanie on powiadomiony, gdy zdjęcia będą dostępne.

Rejestracja została potwierdzona

Kontakt jest automatycznie tworzony i dostępny w zadaniu fotograficznym z odpowiednią grupą. Możesz uzyskać dostęp do kontaktów utworzonych w zadaniu fotograficznym, klikając przycisk Klient w prawym menu. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł Menu klienta.

Dostęp do zarejestrowanych uczestników można uzyskać, klikając przycisk Uczestnicy. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł w menu Uczestnicy.

Zadanie fotograficzne opublikowane z kontaktami

5. Dzień sesji zdjęciowej

W dniu sesji zdjęciowej będziesz mieć już zarejestrowanych wszystkich uczestników. Dla każdego uczestnika utworzono już indywidualną galerię. Na potrzeby sesji zdjęciowej możesz teraz wydrukować kody QR lub zabrać je ze sobą na smartfonie i najpierw sfotografować kod QR, a następnie odpowiedniego uczestnika. Po zakończeniu sesji zdjęciowej możesz przesłać wszystkie zdjęcia wraz z kodami QR, które zostaną automatycznie posortowane w odpowiednich galeriach.
Aby pobrać kartę QR do sesji zdjęciowej, kliknij przycisk Kody QR po prawej stronie. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł w menu Kody QR.

6. Po zakończeniu dnia zdjęciowego

Po zakończeniu dnia sesji zdjęciowej wszystko, co musisz zrobić, to przesłać zdjęcie z kodem QR każdego uczestnika wraz z wybranymi zdjęciami, które chcesz udostępnić/sprzedać. Aby uzyskać więcej informacji na temat kolejnych kroków i funkcji, przeczytaj artykuł Workflow - przewodnik krok po kroku.