Ustawienia galerii

Ustawienia galerii

W tym menu możesz skonfigurować prezentację swojej galerii.

Menu ustawień galerii

Najpierw znajdziesz ustawienia podstawowe, w których możesz zmienić tytuł, dodać opis ze spersonalizowanymi stylami, takimi jak pogrubienie, podkreślenie, kursywa, liczby i punktory, a także wybrać typ fotografii dla swojej galerii. Pamiętaj, że te szczegóły są przeznaczone do użytku wewnętrznego. Domyślnie zostaną one skopiowane jako tytuł i opis udostępnionego łącza, ale możesz nadpisać te informacje w udostępnionym łączu w menu Ustawienia udostępniania.
Poniżej znajdziesz różne ustawienia dla swojej galerii. Masz możliwość wyświetlenia obrazu jako nagłówka galerii, który będzie widoczny u góry udostępnionego linku galerii.

Galeria

Jeśli chcesz, możesz aktywować opcję używania tego obrazu nagłówka wyłącznie do tej funkcji i nie pokazywania go w galerii.

Pokaż opcję obrazu tytułowego

Zdjęcia w galerii mogą zawierać tytuł i opis. Możesz je dodać podczas wybierania zdjęcia w prawej kolumnie. Możesz aktywować opcję wyświetlania tytułu i opisu zdjęcia w udostępnionej galerii.

Tytuł zdjęcia w opcji galerii

W tej sekcji możesz również aktywować funkcje Znak wodny, Uwagi i Pokaż przycisk opinii. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opcji, zapoznaj się z odpowiednią treścią.
Po tych opcjach znajdziesz narzędzia do modyfikowania wyglądu swojej galerii.

Opcje wyświetlania

Masz nawet możliwość niezależnego wyboru trybu wyświetlania na urządzeniach mobilnych.

Widok mobilny

Po zakończeniu konfigurowania ustawień galerii kliknij przycisk Zapisz.

Ustawienia obrazu

Gdy wybierzesz zdjęcie w galerii, po prawej stronie pojawi się kolumna z informacjami i funkcjami dotyczącymi tego konkretnego zdjęcia:

Prawa kolumna galerii

Informacje ogólne: Data utworzenia, rozmiar pliku, wymiary i informacje o ostatnim zamówieniu są wyświetlane w górnej części kolumny. Możesz zmienić nazwę pliku zdjęcia, klikając ikonę klucza.
Statystyki komercyjne: Wyświetla informacje o liczbie zakupów zdjęcia i przychodach (jeśli dotyczy), wraz z widokiem dla konkretnego zdjęcia.
Uwagi: Otwórz okno komentarzy, aby wyświetlić istniejące komentarze i dodać nowe. Ustawienia galerii muszą zezwalać na komentarze, a galeria musi być udostępniona, aby inni użytkownicy mogli dodawać komentarze.
Kopiuj: Ten przycisk umożliwia powielenie wybranego zdjęcia w innej galerii lub już utworzonej podgalerii.
Przenieś do: Użyj tej funkcji, aby przenieść wybrane zdjęcie do innej utworzonej już galerii lub podgalerii, usuwając je z bieżącej.
Kopiuj łącze do obrazu: Kliknięcie tego przycisku powoduje skopiowanie udostępnionego łącza dla danego zdjęcia, które możesz następnie wkleić i udostępnić w razie potrzeby. Pamiętaj, że galeria musi zezwalać na udostępnianie, aby ten link działał.
Utwórz podpis: Użyj tej opcji, aby utworzyć możliwą do wydrukowania kartę QR, która po zeskanowaniu będzie zawierać link do konkretnego zdjęcia. Pamiętaj, że ustawienia udostępniania muszą być włączone, aby ta opcja działała. Ponadto, jeśli galeria jest ustawiona na sprzedaż, zdjęcie może być bezpośrednio udostępnione do zakupu poprzez zeskanowanie, zgodnie z ustawioną konfiguracją.
Usuń: Spowoduje to usunięcie zdjęcia z Twojej galerii.
Cennik sprzedaży: Opcja Użyj cennika z galerii jest domyślnie zaznaczona. Oznacza to, że jeśli galeria jest skonfigurowana do sprzedaży, zdjęcie odziedziczy cennik galerii. Możesz jednak użyć tego pola, aby wybrać alternatywny cennik dla konkretnego zdjęcia.
Tytuł: W tym polu możesz nadać zdjęciu tytuł.
Opis: W tym polu możesz wprowadzić opis zdjęcia.
Nie zapomnij kliknąć Zapisz zmiany, gdy skończysz.

Konfiguracja głównego obrazu galerii

W galerii zobaczysz, że w prawej kolumnie znajduje się wstępnie wybrany obraz. Ten obraz domyślnie będzie działał jako nagłówek Twojej galerii po jej udostępnieniu.

Główny obraz galerii

Możesz wybrać inny obraz, klikając Zmień obraz główny. Pojawi się okno, w którym możesz wybrać inny obraz z galerii lub przesłać inny obraz, który będzie działał jako obraz główny galerii.

Opcje zdjęcia głównego

Możesz także wprowadzić zmiany w głównym obrazie galerii, klikając przycisk Edytuj obraz.

Edytuj zdjęcie główne galerii

Jeśli twoja galeria jest już udostępniona i otworzysz udostępniony link, zobaczysz główny obraz galerii działający jako nagłówek galerii.

Galeria z obrazem głównym

Jeśli chcesz, możesz usunąć nagłówek ze swojej galerii. Aby to zrobić, musisz otworzyć ustawienia galerii i dezaktywować opcję Pokaż obraz główny. W ustawieniach galerii możesz również aktywować opcję Obraz główny tylko jako nagłówek, aby obraz główny działał tylko jako nagłówek galerii.

Opcja Obraz główny tylko jako nagłówek