Zestawy produktów

Zestawy produktów

Oprócz sprzedaży pojedynczych produktów fotograficznych możesz tworzyć zestawy produktów i dodawać je do swojego cennika. Dzięki temu możesz oferować swoim klientom różne produkty fotograficzne i pliki cyfrowe w jednej cenie.
Utworzone przez Ciebie zestawy produktów znajdziesz w menu Zestawy produktów w panelu Sprzedaż. Podobnie jak w przypadku cenników, możesz je w każdej chwili modyfikować i tworzyć ich tyle, ile potrzebujesz.

Product sets panel

Zestaw produktów możesz utworzyć z tego panelu, klikając przycisk Dodaj. Lub z menu konfiguracyjnego cennika. W zakładce Twoje zestawy produktów zobaczysz opcję utworzenia nowego zestawu.

New product set button in price list editor

Kliknięcie na nowy spowoduje wyświetlenie menu, w którym możesz stworzyć zestaw produktów.

Product sets new menu

Będziesz musiał nadać mu tytuł, który jest przeznaczony tylko do użytku wewnętrznego i będzie widoczny tylko dla Ciebie. Tytuł publikacji, czyli nazwę, jaką będzie miał w galerii, w której go aktywujesz, możesz wpisać taką samą, jeśli chcesz. Oraz Opis, który również będzie publiczny w galerii, w której go aktywujesz.
Po wypełnieniu podstawowych ustawień możesz dodać produkty do swojego zestawu produktów, klikając przycisk Dodaj. Pojawi się lista wszystkich dostępnych produktów fotograficznych. Możesz dodać dowolną liczbę produktów, określając ich cechy.

List of products to add

Każdy wybrany produkt jest dodawany w postaci listy do odpowiedniego menu zestawu produktów. W tym miejscu wybierasz ilość każdego produktu, który ma znaleźć się w zestawie produktów.

Products added to product set

Gdy skończysz, kliknij Zapisz. Utworzony zestaw produktów będzie można aktywować po skonfigurowaniu cennika.

Product set added to price list with price

Po skonfigurowaniu cennika i aktywowaniu zestawu produktów zobaczysz koszt zestawu produktów. W tym miejscu możesz ustawić jedną cenę dla całego zestawu i szybko sprawdzić, jaki zysk osiągniesz z niego na podstawie podanej ceny.