Kody QR: Przepływ pracy klienta

Kody QR: Przepływ pracy klienta

Tworzenie galerii QR obejmuje generowanie Kartek QR w oparciu o ustawienia Twojej galerii. Kartki te należy wydrukować na potrzeby sesji zdjęciowej. Aby je wydrukować, kliknij przycisk pobierania na stronie głównej lub wybierz opcję Kody QR z menu po prawej stronie, gdzie możesz również utworzyć dodatkowe karty. Więcej informacji znajdziesz w menu Kody QR.
Zauważysz, że każda kartka jest podzielona na dwie sekcje:
Górna sekcja: Zawiera instrukcje i kod QR dla fotografowanej osoby. Ta część jest przeznaczona dla klienta.
Sekcja dolna: Zawiera umowę o ochronie prywatności do podpisania przez osobę fotografowaną. Po podpisaniu musisz zachować tę sekcję.

Przykład Kartki QR

Obsługa Kartek QR

Przepływ pracy z Kartkami QR jest następujący:
1 Kartki QR należy przekazać klientowi przed rozpoczęciem zdjęć. Klienci mogą również zarejestrować się online przed dniem zdjęciowym.
2 Musisz podpisać umowę o ochronie prywatności przed rozpoczęciem zdjęć. Po podpisaniu zachowaj podpisaną część karty QR.
3 Musisz sfotografować kartę QR przed zrobieniem zdjęcia danej osobie. To zdjęcie QR musi zostać przesłane do galerii w celu sortowania. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj przewodnik krok po kroku

Galeria QR opublikowana

Po przygotowaniu i opublikowaniu wszystkich zdjęć w galerii musisz powiadomić o tym klienta. Będzie on wtedy mógł uzyskać dostęp do swojej Galerii QR. Pamiętaj, że powiadomieniami można również zarządzać automatycznie, aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł Przepływ pracy e-mail.
Klienci mogą uzyskać dostęp do swoich galerii, skanując kod QR lub korzystając z linku na karcie. Następnie mogą przeglądać i wybierać zdjęcia do zamówienia.

Zamawianie z wielu galerii QR

Klienci mogą mieć dostęp do wielu galerii QR, na przykład w przypadku szkolnych sesji zdjęciowych z udziałem wielu członków rodziny. Możliwe jest składanie zamówień z różnych galerii w jednym koszyku. Gdy klient zaloguje się i uzyska dostęp do drugiej galerii, wszystkie elementy dodane do koszyka z pierwszej galerii zostaną zachowane. W ten sposób klienci mogą łatwo dodawać zdjęcia z drugiej galerii do swoich istniejących wyborów w koszyku.

Koszyk z elementami z 2 galerii QR

 

Twoje ustawienia językowe nie odpowiadają językowi tej witryny. Wybierz:

Twoje ustawienia językowe nie odpowiadają językowi tej witryny. Wybierz: